Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Espace Trans lub oświadczeń złożonych Espace Trans, dane osobowe będą przetwarzane przez Espace Transw celu przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.